ارسال آثار به مسابقه عکس شهر زیبای من

 • بخش آپلود فایل

  شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند فایل آپلود شده حتما با پسوند rar یا zip باشد و شرکت کنندگان هر تعداد عکس از 1 الی 10 عدد را حتما در قالب یک فایلzip یا rar آپلود نموده و در بخش توضیحات تنها یک فایل word یا pdf که از شماره 1 تا 10 کدگذاری شده برای ما بارگذاری کنند.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : zip, rar.
  فایل آپلود شده باید حتما با پسوند zip یا rar باشد.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
  فایل آپلود شده باید حتما word یا pdf باشد.